lorem ipsum

  

LIKOVNE VARIJACIJE NA TEMU ANTIČKI SPOMENICI PULE

broj 43

autor Banić, Marina

autor Čakić, Eros

autor Kocanović, Julijana

autor Kos-Paliska, Vera

autor Milotić, Mladen

autor Obrovac, Ivan

autor Oštić-Brkljača, Jadranka

autor Paliska, Karlo

autor Pauletta, Robert

autor Šumonja, Bojan

godina izdanja 1989.

autor MarinaErosJulijanaVeraMladenIvanJadrankaKarloRobertBojan

autor BanićČakićKocanovićKos-PaliskaMilotićObrovacOštić-BrkljačaPaliskaPaulettaŠumonja